• Husebylåven
 • Bilde av Husebylåven.

  Husebylåven

  Husebylåven er et eldre låvebygg fra 1900‐tallet som er pusset opp til et moderne kulturhus og møtested med lokaler for utstillinger, musikk, dans og scenefremføringer, aktivitetskjøkken og møterom.

  Bilde av Husebylåven.

  På samme tun som Skedsmo bygdemuseum, og midt i hjertet av Skedsmokorset, står Husebylåven nå klar. En kulturarena for opplevelser, utfoldelse, tilhørighet og samhold.

  En møteplass for alle!

  Aktiviteter

  Se hva som skjer på Husebylåven på detskjerilillestrom.no

  Historikk om Huseby gård og Husebylåven

  Arkeologiske utgravninger har avdekket 4000 år gamle spor etter mennesker på Huseby, og det har vært fast bosetning her i minst 2000 år. I flere århundrer frem til 1883 var Huseby prestegård, og deretter fattiggård mellom 1889 og 1924.   Hovedskipet til Husebylåven ble bygd i 1902 og er i dag en del av Skedsmo bygdemuseum på Huseby gård. Det ytre «skallet» på låven er bevart, mens innvendig er den blitt til en moderne kulturarena.

  Ved å bevare den opprinnelige fasaden er en viktig del av kommunens historie, og tunets opprinnelige preg, ivaretatt. I tillegg har rommene fått navn med tilknytning til Huseby gård og Skedsmokorset. Innvendig er låvepreget fremtredende ved bruk av original tømmer og plank.  

  Slik finner du Husebylåven

  Husebylåven er en del av Skedsmo bygdetun med innkjøring fra FV 120.

  Parkering

  I all hovedsak skal den offentlige parkeringsplassen på Husebyjordet vis a vis Skedsmotun benyttes. Her er det gratis etter kl. 15:00 på hverdager og lørdag/søndag. Husk å trekke parkeringslapp. Man kan også stå 2 timer gratis ved Skedsmo Senter, som ligger 350 meters gange fra Husebylåven.

  Kontakt

  • Besøks og leveringsadresse: Husebyveien 28, 2020 Skedsmokorset
  • E-postadresse: husebylaaven@lillestrom.kommune.no
  • Telefon, kommunens sentralbord mellom klokken 08.00 og 15.00: 63 93 80 00
  • Fakturaadresse: Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm
  • Lillestrøm org. nr. 820 710 592
  • Deres referanse: 41400501

  Lokaler

  Husebylåven er et moderne flerbrukshus som er drevet av Lillestrøm kommune.

  Samtlige navn på lokalene i låven har tilhørighet til Huseby gård og Skedsmokorset:

  • Tråkka - foajeen har fått navnet Tråkka etter en sti/gangvei fra det gamle korset som gikk mellom meieriet, butikken og Marta kafeen.
  • Silo'n - siloen på gården sto plassert der vi i dag har en fleksisal. Siloen har kapasitet på 120 sittende og 230 stående.
  • Marta Korset - oppkalt etter Marta som drev en kafé på korset som het Martakorset. Møteplass/kaféområde med kapasitet på 100 sittende og 200 stående.
  • Ruud'n - møterommet er oppkalt etter Ruuden som hadde motorsykkelverksted på korset. Møterom til ca. 16 personer.
  • Ingeborgs kjøkken - kjøkkenet har fått navn etter Ingeborg som var kokk på fattiggården. Kjøkkenet er godt utstyrt og kan brukes til både enkel kafédrift og kursing.

  Utleie av lokalene

  Lokalene i Husebylåven leies ut til kommunens lag og foreninger, og til kulturformål.

  Se når det er aktivitet/opptatt på Husebylåven de neste 6 månedene: aktivitetsoversikt

  Finn ledig tid og send forespørsel om leie via BookUp nedenfor: