• Høgås batteri
 • Skiltinformasjon for Høgås batteri aka Høgås fort

  Høgås batteri

  Høgås batteri, også kalt Høgås fort og Svindalsfestningen, er et av de best bevarte kulturminner i Fetsund. Forsvarsanlegget ble anlagt i 1902 som et ledd i opprustningen av Norge og Glommenlinjen i årene etter 1900.

  Skiltinformasjon for Høgås batteri aka Høgås fort

  Om Høgås batteri

  Batteriets hovedoppgave var å stanse eller sinke fiendtlig fremrykning øst for Øyeren mot Fetsund og Fetsund batteri, og kontrollere fremrykningsaksene mellom Blaker i nord og Fossum i sør. I 1905 var Fetsund og Høgås batterier oppsatt med tilsammen ca 1450 mann.

  Anlegget har standplasser for tolv kanoner fordelt på tre avsatser, tre på vestre, fem på midtre og fire på østre avsats. Et langt brystvern går helt ut til sideflankene og bak brystvernet er det forsenkede dekningsgroper mellom standplassene. Orienteringsbordet står bak venstre batterifløy.

  Adkomst

  Batteriet er skiltet ved riksvei 22. Parkeringsmuligheter ved veien for noen få biler. Følg den gamle batteriveien 400 meter opp til batteriet.

  Nettsted

  Høgås batteri eies av Forsvaret og er fredet.

  Les mer om Høgås batteri på Forsvarsbygg sitt nettsted